Uzņēmumiem

Pie kā man vērsties, ja vēlos organizēt pasākumu?
Pieteikties var, rakstot pieprasījumu uz e-pastu: [email protected]
Kur vērsties, ja vēlos organizēt konsultācijas uzņēmumā?
Pieteikties var, rakstot pieprasījumu uz e-pastu: [email protected]
Kādas ir konsultāciju izmaksas uzņēmumiem un darbiniekiem?
Šos un citus ar uzņēmuma darbiniekiem saistītos jautājumus varat apspriest, sūtot pieprasījumu uz e-pastu: [email protected]
Vai ir noteikts uzņēmuma darbiniekiem apmaksāto konsultāciju limits?
Darba devējs pats izlemj, kādu konsultāciju apjomu vēlas kompensēt savam darbiniekam.